Honorary Secretaries

SR. No.

Honorary Secretaries Name

Honorary Secretaries Tenure

1

Mr. Wim Bell

03-04-1892 to 18-12-1892

2

Bhai Jawahar Singh

18-12-1892 to 31-03-1902

3

Sardar Sunder Singh Majithia

31-03-1902 to 21-11-1912

4

Bhai Gurbakhsh Singh Gyani

21-11-1912 to 10-04-1921

5

Sardar Harbans Singh

10-04-1921 to 20-05-1929

6

Sardar Bahadur Dr. Sohan Singh

20-05-1929 to 20-10-1947

7

Dr. Harbhajan Singh 

20-10-1947 to 28-11-1950

8

S. Sant Singh

28-11-1950 to 29-03-1953

9

Dr. Mohan Singh

29-03-1953 to 19-01-1959 

10

S. Sant Singh

19-01-1959 to 20-10-1959

11

Sardar Bahadur Major Harinder Singh

20-10-1959 to 29-12-1963

12

S. Natha Singh

29-12-1963 to 28-04-1965

13

S. Gurmukh Singh Chawla

28-04-1965 to 23-08-1970

14

S. Binode Singh

23-08-1970 to 10-12-1975

15

S. Dilbir Singh

10-12-1975 to 14-07-1979

16

S. Sant Singh

14-07-1979 to 24-12-1984

17

S. Dilbir Singh

24-12-1984 to 20-05-1987

18

S. Lall Singh Aujla

20-05-1987 to 29-06-1990 

19

S. Dilbir Singh

29-06-1990 to 15-06-1993

20

S. Bhag Singh Ankhi 

15-06-1993 to 29-03-1996

21

S. Rajinder Mohan Singh Chhina

30-03-1996 to 07-11-1996

22

S. Charanjit Singh Chadha

08-11-1996 to 29-09-2001

23

S. Bhag Singh Ankhi

29-09-2001 to 12-05-2003

24

S. Gunbir Singh (Officiating)

13-05-2003 to 23-05-2003

25

S. Charanjit Singh Chadha

24-05-2003 to 29-05-2004

26

S. Rajinder Mohan Singh Chhina

29-05-2004 to Till Date

Outerkart